ทำไมประเทศสิงค์โปร์จึงเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งครับ

เรียนถามอาจารย์ ว่าทำไมประเทศสิงค์โปร์จึงแข็งแกร่ง เป็นเพราะมีผู้นำที่ดีในอดีตคือลีกวนยู กึ่งๆ เผด็จการหรือสังคมนิยมอย่างเข้ม เพราะขนาดหมากฝรั่งยังไม่ให้ขายเช่นนี้ไม่น่าจะใช่ประชาธิปไตย และอยู่ๆทำไมจึงมีทุนมหาศาล ทั้งๆ ที่ทรัพยากรก็ไม่มี แค่เงินปันผลจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยประเทศเดียวก็หลายหมื่นล้านต่อปี เค้าทำได้อย่างไรนะครับหรือเป็นประเทศที่มีคนแต่คนเก่งๆ

ชัยยะ เมื่อ 2009-08-26 12:27:00

ความคิดเห็นที่ 1

สิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน แต่ประชากรส่วนใหญ่มีทักษะ ดังนั้น ในแง่คุณภาพประชากรสิงคโปร์จึงเป็นคนซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ทำงานในตำแหน่งต่างๆ และที่สำคัญผู้นำสิงคโปร์เป็นผู้นำที่มีความมุ่งมั่นทางการเมืองสูง ที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง หลังจากถูกบีบให้ออกจากมาเลเซีย หลักการของสิงคโปร์ก็คือ เมื่อขาดทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และใช้ระบบความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศ และในการรับคนเข้าทำงานที่เรียกว่า meritocracy สิงคโปร์จึงเป็นตัวอย่างของระบบการเมืองที่แข็งขัน สามารถจะวางแผนและพัฒนาได้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ทราบกันทั่วไป เพราะมีรัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวโดยตลอด ผู้นำสิงคโปร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีคนแรกๆ มีลักษณะเหมือนผู้นำในระบบวัฒนธรรมจีน ใช้อำนาจอย่างเข้มข้น และจัดระเบียบสังคมอย่างสัมฤทธิ์ผล ทุกวันนี้สิงคโปร์อาศัยการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนเป็นหลัก จนทำให้ประเทศร่ำรวยมั่งคั่ง บ้านเมืองสะอาดสะอ้าน มีกฎหมายที่เข้มข้น ถ้าจะปราบยุงเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจดูลูกน้ำในบ้านได้โดยไม่มีหมายค้น ใครทิ้งขยะหรือบ้วนน้ำลายจะถูกปรับด้วยราคาแพง มีการห้ามไม่ให้กินหมากฝรั่งเพราะเคยมีคนเอาหมากฝรั่งไปอุดประตูรถใต้ดินจนก่อให้เกิดความเสียหายและอันตราย

แต่คนสิงคโปร์ก็ต้องจ่ายด้วยราคาที่แพงคือ กลายเป็นคนซึ่งมีรายได้ดี มีความเป็นอยู่สบาย แต่ดูเสมือนว่าขาดสิทธิเสรีภาพในทางการเมือง คล้ายๆ กับอยู่ภายใต้ระบบที่ได้รับการดูแลอย่างดีแต่ขาดจิตวิญญาณ จนบางคนมองว่าเหมือนทั้งประเทศอยู่ในโรงเรียนอนุบาล ซึ่งก็อาจจะเป็นการพูดที่เกินเลย คำถามก็คือ ในอนาคตคนรุ่นเยาว์จะยังยอมให้สังคมสิงคโปร์ ระบบการเมืองการปกครองดำเนินต่อไปเช่นนี้หรือไม่ วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสิงคโปร์ไม่น้อย ดังนั้น แม้จะใช้ระบบที่กล่าวมาก็ยังไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบได้

จะต้องเฝ้าจับตามองว่าประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเล็กจะดำเนินต่อไปเช่นใดในอนาคต มีข้อสังเกตว่าสิงคโปร์มีประชากรเท่ากับอิสราเอล ซึ่งอิสราเอลคือยิวที่แวดล้อมไปด้วยอาหรับซึ่งเป็นมุสลิม ส่วนสิงคโปร์คือยิวตะวันออกหรือจีนที่แวดล้อมไปด้วยประชากรมุสลิมรอบด้านเช่นเดียวกัน ทั้งสองประเทศต่างมีความรู้ความสามารถ และพัฒนาประเทศจนเจริญรุ่งเรือง

คำถามที่ว่าความเจริญดังกล่าวนี้จะคุ้มหรือไม่กับการเสียคุณลักษณะสำคัญของการเป็นมนุษย์คือ การเป็นเสรีชนที่มีจิตวิญญาณ สิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยได้สัดส่วนกับความร่ำรวยและความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้าขายและการลงทุน ความรวยแต่อย่างเดียวคงไม่พอสำหรับการเป็นมนุษย์ที่มีคุณลักษณะดังกล่าว

ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน เมื่อ 2009-08-27 18:03:00

ความคิดเห็นที่ 2

ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
แล้วในเชิงหลักคิดนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาอาจารย์
1.สิงคโปร์ มี Department of Defense หรือเปล่าครับ
2.import export อะไรเป็นสำคัญ
3.ประเทศไทยจะเลียนแบบได้ไหมครับ
4.ไม่ชอบที่ประเทศไทยต้องมีงบลับ (ผมว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาทุกอย่าง)
อันนี้อาจารย์ไม่ต้อง comment ก็ได้ครับ
ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

โดย ชัยยะ เมื่อ 2009-08-27 18:27:00

ความคิดเห็นที่ 3

Search in the Website on Singapore
Likhit

โดย Likhit Dhiravegin เมื่อ 2009-08-27 19:12:00