นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คือ ผมอยากให้อาจารย์แนะนำหน่อยครับว่า การจะเป็นนักวิเคราะห์นโยบาย นักวางแผน นักกลยุทธ์ ที่ดีและเก่ง จะมีแนวทางการศึกษาในแนวทางใดบ้างครับ ควรศึกษาหนังสือ บทความ วิชาการ พงศาวดาร นิยาย เรื่องใด และ ของใครบ้างที่น่าสนใจ ครับ คือ ตอนนี้ผมกำลังศึกษา ป.โท ที่นิด้า และกำลังจะเลือกสาขานโยบายสาธารณะฯ และมีความสนใจที่จะทำงานราชการทางด้านนี้ ครับ

POL เมื่อ 2010-02-19 22:14:00

ความคิดเห็นที่ 1

โปรดอ่านหนังสือของอาจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เรื่อง นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ

คุณเรียนอยู่ที่นิด้าซึ่งเป็นศูนย์ของความรู้ในด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ควรสอบถามจากอาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้ หรือน่าจะหาได้เองจากห้องสมุด หรือจากเว็บไซต์ทั้งหลาย

ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน เมื่อ 2010-02-20 21:15:00

ความคิดเห็นที่ 2

Ashurbanipal

โดย Tbnxjihu เมื่อ 2011-02-27 11:23:00